GUJARAT

માળીયા હાટીના તાલુકાના ખીરશા ગીર ના આગેવાનો દ્વારા કોરોના ની રસી લેવા માટે ઝુંબેશ

માળીયા હાટીના તાલુકાના ખીરસા ગીર ગામના આગેવાનો અનિલ ભાઈ
(.આશિષ ભાઈ ) લાડાની હરેશ ભાઈ પરમાર કાળા ભાઈ કમાણી ચંદુ ભાઇ મકવાણા જશા ભાઈ ચુડાસમા જેન્તી ભાઈ કમાણી રમેશ ભાઈ ચાવડા સહિત ના ગામના આગેવાનો એ. આજે પોતે કોરોના ની વેક્સિન લઈ ને ગામ માં ઘરે ધરે રૂબરૂ જઈ ને ગામ લોકો ને જાગૃત કરી.ને જણાવેલ કે દરેક લકો એ ખોરસા. ગીર ના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે જઈને વેક્સિન લઈ લેવું આમ. ખોરાસા ગીર ગામ ના જાગૃત આગેવાનો એ કોરો ના ની રસી લેવા બાબતે ઝુંબેશ સારું કરી છે

Leave a Reply

Your email address will not be published.