South-Gujarat

નવસારી જિલ્લામાં આગામી તા.૩૦ મી સુધી તમામ પ્રકારની ઓફિસોમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા ૫૦ ટકા સુધી રાખવાની રહેશે

નવસારીઃ ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગ, ગાંધીનગરના જાહેરનામા અનુસાર આવશ્યક સેવાઓ સિવાયની નવસારી શહેર તથા જિલ્લાની તમામ સરકારી, અર્ધ સરકારી, બોર્ડ, નિગમ, કોર્પોરેશન તેમજ તમામ પ્રકારની ખાનગી ઓફીસોમાં કચેરીના વડાઍ તા.૧૪-૪-૨૦૨૧ થી તા.૩૦-૪-૨૦૨૧ સુધી કર્મચારીઓની હાજરીની સંખ્યા ૫૦ ટકા સુધી રાખવાની રહેશે અથવા alternate day ઍ કર્મચારીઓ ફરજ પર આવે તે રીતની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. કેન્દ્ર સરકાર તથા રાજ્ય સરકાર દ્વારા નોવેલ કોરોના વાયરસ અંતર્ગત વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવતી સુચનાઓ તથા માર્ગદર્શિકાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનુ રહેશે તેમ નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી કે.જે.રાઠોડની યાદીમાં જણાવાયું છે.

(શેખર ખેરનાર ડાંગ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.