Surat

ભરૂચ જિલ્લાનો ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ મોકુફ

ભરૂચ શહેર તથા જિલ્લામાં COVID-19 વધી રહેલા સંક્રમણને નિયંત્રણ કરવા તકેદારીના ભાગરૂપે તેમજ સરકારશ્રીના અધિક સચિવશ્રી, ગૃહ વિભાગ – ગાંધીનગરનો હુકમ ધ્યાને લેતાં માહે:-એપ્રિલ-૨૦૨૧ ના માસનો જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં તા.૨૨-૦૪-૨૦૨૧ ના રોજ યોજાનાર જિલ્લા સ્વાગત કાર્યક્રમ તથા તાબાની મામલતદાર કચેરીઓમાં તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ યોજાનાર તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ રદ કરવામાં આવેલ છે જે અંગેની સંબંધિત કચેરીઓ તથા જાહેર જનતાને નોંધ લેવા નિવાસી અધિક કલેક્ટર – ભરૂચે એક અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે.

ભાવેશ મુલાણી, બ્યૂરો ચિફ, ગુજરાત.

Leave a Reply

Your email address will not be published.