GUJARAT

ગુજરાત રાજ્યમાં વિના મૂલ્યે રસી અપાશે.

ગુજરાતમાં 18 થી 45 વર્ષની વયના લોકો માટે કોરોના વેક્સિનેશનના દોઢ કરોડ ડોઝની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી.

રસીકરણ માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કોવિન પોર્ટલ પર તારીખ 28 એપ્રિલ, 2021થી કરાવી શકશે.
કોરોનાથી બચવા વેક્સિન જ અમોઘ શસ્ત્ર છે ત્યારે રાજ્યમાં પાત્રતા ધરાવતા સૌનું વેક્સિનેશન થાય તે માટે આગ્રહ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.